شفافیت بین الملل: دادگاه ها و پلیس کشورهای خاورمیانه به شدت فاسد هستند

14 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گزارش جدید سازمان موسوم به شفافیت بین المللی که امروز منتشر شد حاکی است از هر سه نفر مردم کشورهای خاورمیانه و آفریقا یک نفر برای دریافت خدمات اجتماعی ناچار به پرداخت رشوه شده است. گزارش شهلا آراسته