دستورالعمل دولت ترامپ برای استفاده تراجنسیتی‌ها از دستشویی مدارس چه معنی می‌دهد

05 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دولت پرزیدنت ترامپ، دستور العمل استفاده از دستشویی ها و رختکن های مطابق با هویت جنسی دانش آموزان تراجنسیتی را که دولت پرزیدنت اوباما ابلاغ کرده بود، فسخ کرد. حال این دسته از دانش آموزان باید مطابق جنسیت مندرج در برگه تولدشان از رختکن و دستشویی های مدارس استفاده کنند.