نگاهی به آثار علی حاتمی

19 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نگاهی به آثار علی حاتمی نمایشگاه عکسهای برنده جایزه پولیتزر در موزه خبر واشنگتن معرفی کتاب مصوری بر اساس زندگی ملکه انگلیس و تبدیل شدن خانه محل تولد جورج اورول به موزه