نقش قلم ۱۸

18 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

موزه معصومیت : جان بخشیدن به قصه اورهان پاموک نویسنده برنده جایزه نوبل دیدار از موزه محمود درویش ، یکی از چهره های برجسته ادبیات معاصر عرب در رام الله و گفتگو با سبا خویی به بهانه انتشار اولین دفتر شعرش