نقش قلم ۲۴

04 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نگاهی به نمايشگاه "پرتره ها : انعكاسی از هنرمندان نوظهور ايرانی" در نيويورک معرفی كتاب مصور هوگوپسی از مانا نيستانی