نقش قلم ۳۳

07 آذر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اهدای جايزه جلال آل احمد يك روز آشتی با كتاب در ايران و اهدای نشان آزادی رياست جمهوري آمريكا به ايرابل آلنده نويسنده شيليايی