جايزه نيكوس گتسوس براي شاعر ايرانی و نامه نويسنده ها به رئيس جمهور آمريكا در رابطه با قانون مهاجرت

06 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روجا چمنكار شاعر جوان ايرانی برنده جايزه معتبر ادبی نيكوس گتسوس شد، تعدادی از هنرمندان و نويسنده های آمريكا به رئيس جمهوری اين كشور نامه نوشتند و به محدوديتهای جديد مهاجرتی آمريكا اعتراض كردند.