اهمیت دادن نویسنده ها به مسائل سیاسی -اجتماعی:از هوگو تا پاموک

04 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اورهان پاموک نویسنده برنده نوبل و انتقادش از دولت ترکیه ؛ ویکتور هوگو نویسنده قرن نوزدهم و دغدغه های اجتماعی اش