نمایشگاهی از یازدهم سپتامبر، الیور ساکس، لورکا و نمایش گروه تئاتر گیتی

20 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نمایشگاهی از یازدهم سپتامبر در موزه خبر واشنگتن، یادی از لورکا و روی صحنه رفتن گروه تئاتر گیتی به نفع هنرمندان بیمار تئاتر در ایران