طراحی لباسهای مردانه پائیزی و زمستانی

30 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

طراحان لباس «کنزو Kenzo » به شمال شرقی اقیانوس آرام رفته اند تا از لباسهای مردانه پائیزی و زمستانی این منطقه الهام بگیرند.