طراحی اپلیکیشن تازه‌ای در ژاپن برای مقابله با معضل بطری‌های پلاستیکی یکبار مصرف

20 بهمن 1398