رانندگی با خستگی و خواب‌آلودگی موجب ۷ هزار تصادف در آمریکا شده است

18 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

یک بررسی جدید در مرکز مطالعات ملی خواب آمریکا، نشان داده است تقریبا نیمی از مردم، در حال خستگی و خواب آلودگی، رانندگی و کار می کنند. از سوی دیگر آمارهای مرکز ملی سوانح آمریکا نشان می دهد دلیل اصلی ۷۲۰۰۰ تصادف و۸۰۰ مرگ خواب آلودگی رانندگان و کسانی است که با ماشین های صنعتی کار می کنند.