تقدیر از زنان ایرانی معترض به حجاب اجباری در مراسم اهدای «جایزه زنان شجاع» وزارت خارجه آمریکا

16 اسفند 1397