تقدیر ایوانکا ترامپ از اقدامات برخی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در پیشبرد حقوق زنان

27 بهمن 1398