ترنج اینجاست تا تو رنج نکشی

02 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اتحاد برای ایران برای کمک به زنان درگیر خشونت در ایران اپلیکیشنی به نام ترنج را در اینترنت به راه انداخته است که حاصل تلاش گروهی از کارشناسان حقوقی، فعالان اجتماعی و حقوق زنان است. گزارش شیده رضایی