پروژه توشه برای دور زدن فیلتر

16 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک گروه در آمریکا، اپلیکیشنی عرضه کرده است که با استفاده از رسیور ماهواره‌ و یک فلش مموری، می ‌تواند روزانه حجم زیادی از اطلاعات را دریافت و در اختیار کاربران قرار دهد. گزارش شیده رضایی