ساخت یک ربات جدید برای کمک به افراد فلج و ناتوان

23 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شرکت تویوتا رباتی برای توانبخشی تولید کرده است که به حرکت افرادی که از ناحیه پا فلج هستند کمک می کند. این شرکت ژاپنی ربات توانبخش خود را به مراکز توان بخشی اجاره می دهد.