المپیک تعویق افتاده اما توکیو با اتهام پرداخت رشوه برای میزبانی المپیک متهم شده است

03 مهر 1399