جشن و مراسم کشتی سنتی در توگو به نام ایوالا

11 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کشور «توگو» میزبان فستیوال ایوالا است که هزاران گردشگر را هر سال جذب خود می کند. ایوالا نوعی کشتی سنتی است. صدها نفر از مردان ۱۵ تا ۲۰ ساله در این مراسم سالانه شرکت می کنند.