تنزل سطح بهره وری کار در ایران

31 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افزایش بهره وری یکی از اولویت های دولت هاست. افزایش بهره وری می تواند به کاهش میزان بیکاری و حتی ایجاد شغل های جدید منجر شود،این در حالی است که کشورهای در حال توسعه با پائین بودن میزان بهروری و بالا بودن حجم دولت مواجه اند. چرا میزان بهره وری در ایران پائین است؟ و چگونه می توان بهروری را افزایش داد؟