تنبیه کودکان و نوجوانان در مدارس

08 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وظیفه معلم مدرسه آموزش است و پرورش. به نظر شما تنبیه بدنی بچه ها کدام یک از این دو به شمار می رود؟ چرا هنوز تنبیه بدنی بخشی از نظام آموزشی ایران است؟ آیا شما تا به حال در مدرسه تنبیه بدنی شده اید؟ یا شاهد تنبیه بدنی دانش آموز دیگری بوده اید؟ تنبیه بدنی چه نتایجی به بار می آورد؟