تناسب بین جرم و کیفر

24 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا تا به حال کار خلاف کرده اید؟ آیا به دلیل خلاف خود مجازات هم شده اید؟ فکر می کنید مجازات شما با خلافی که انجام داده اید متناسب بوده؟ اگر نبوده به نظر خودتان چه مجازاتی متناسب با خلاف شما بوده؟