تمامیت ارضی ایران

24 آبان 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سعید محمودی، استاد حقوق بين الملل دانشگاه استكهلم، و بهمن آقایی دیبا، ﮐﺎرﺷﻨﺎس حقوق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠل در امور دریاها، در پاسخ به پرسشهای سيامک دهقان پور پيرامون خطراتی که بالا گرفتن تشنجات بين المللی پيرامون برنامه اتمی جمهوری اسلامی تماميت ارضی ايران را تهديد می کند توضيحاتی دادند.