تلفن همراه و تکنولوژی و فرهنگ همراه

22 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به تازگی در اسپانیا آخرین تکنولوژی مربوط به تلفن های همراه نسل های آینده به نمایش درآمده است. این وسیله که عمری چندان دیر پا ندارد در زندگی امروزی ما نقش چشمگیری ایفا می کند. آیا زندگی بدون تلفن همراه قابل تصور است؟ چرا نه و چرا بلی. شما بر اساس چه معیاری تلفن همراه خود را انتخاب می کنید؟