تلاش کنگره آمريکا در راه محکوم کردن رفتار جمهوری اسلامی با اقليت بهائی

04 مهر 1388
بشنوید
تلاش کنگره آمريکا در راه محکوم کردن رفتار جمهوری اسلامی با اقليت بهائی
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.