تلاش های اوباما برای پايان دادن به تعطیل حکومت فدرال

16 مهر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پرزیدنت اوباما برای پایان دادن به تعطیل موقت حکومت فدرال، همچنان به تلاش های خود ادامه می دهد. رئیس جمهوری در سازمان مدیریت اضطراری دولت فدرال در این زمینه سخنانی ایراد کرد. گزار ش از پریچهر فرزام.