تلاش های آمريکا برای قبولاندن توافق هسته ای با ایران

18 آذر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رئیس جمهوری و مقام های ارشد آمریکا در نظر دارند دولت اسرائیل و دیگر منتقدان توافق هسته ای اخیر با ایران را نسبت به اين مساله متقاعد کنند که این توافق به برقراری صلح در خاورمیانه و امنیت اسرائیل کمک خواهد کرد.