تلاش دستگاه امنیتی برای انتساب «اختلال روانی» به هاشم خواستار، عضو کانون صنفی معلمان

02 آبان 1397
بشنوید
تلاش دستگاه امنیتی برای انتساب «اختلال روانی» به هاشم خواستار، عضو کانون صنفی معلمان
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

صدیقه مالکی، همسر هاشم خواستار، عضو کانون صنفی معلمان مشهد به صدای آمریکا خبر داد که این فعال حقوق صنفی معلمان را ابتدا ربوده‌اند و سپس تحت تدابیر امنیتی در یک بیمارستان اعصاب و روان بستری کرده‌اند. او از تلاش سابقه‌دار دستگاه امنیتی برای «روانی» معرفی کردن این فعال حقوق معلمان خبر داده است.