تلاش برای افزایش تحصیل زنان و اقلیت‌ها در رشته‌های مرتبط با علوم کامپیوتری در آمریکا

28 بهمن 1398