تلاش آمریکا برای پیشبرد مذاکرات صلح افغانستان

01 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آمریکا کماکان در صدد است که طالبان و دولت افغانستان را برای مذاکرات صلح بر سر یک میز بنشاند. زلمای خلیل‌زاد نماینده ویژه وزیر خارجه آمریکا برای این موضوع دیپلماسی خود را در آن منطقه ادامه میدهد. جزئیات بیشتر با گیتا آرین