تکنولوژی و پيشرفت های اجتماعی

25 اسفند 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بیل گیتز مخترع کارآفرین و بشر دوست معروف آمریکایی می گوید بیشتر نوآوری ها توسط بخش خصوصی ایجاد می شود ولی این دولت ها هستند که می توانند پیشرفت های اجتماعی گسترده را میسر سازند.