تکنولوژی سه بعدی تصویر برداری تجسمی

23 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک شرکت اسرائیلی، اولین تکنولوژی سه بعدی تصویر برداری تجسمی را ساخته است که می تواند فصل جدیدی را در جراحی بیماران بگشاید. گزارش از مهدی آرمی.