تخریب گورستان بهاییان سنندج

21 آذر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

طبق گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گورستان بهاییان شهر سنندج تخریب شده است. بنا بر این گزارش پس از تائید حکم دادگاهی در سنندج و مصادره زمین متعلق به بهائیان که از آن به عنوان گورستان استفاده شده بود؛ گورستان مذکور با بولدزر تخریب شده است. فرهاد ثابتان سخنگوی جامعه جهانی بهائی به صدای آمریکا گفت به دنبال دریافت جزییات بیشتری از این واقعه است.