تخلف چند هزار میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان

21 آذر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سرانجام پس از یک سال و نیم٬ گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از صندوق ذخیره فرهنگیان نهایی شد و به گفته نمایندگان مجلس تخلف ۱۳ هزار میلیارد تومانی این صندوق محرز شده است. اگر از معلمان و فرهنگیان هستید بگویید این تخلف بزرگ مالی چه آسیبی به شما وارد کرده و چگونه می‌شود آن را جبران کرد؟