تک نرخی شدن ارز با پیش بینی دلار 4500 تومانی

25 اردیبهشت 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ادامه بررسی بودجه امسا ل، مجلس شورای اسلامی قیمت گذاری دلار را به عهده بانک مرکزی گذاشت. نمایندگان تاکید دارند، قیمت ارز باید به شکل شناور مدیریت شده باشد. به عبارتی دیگرعرضه و تقاضا نرخ ارز را تعیین کند. گزارش از وفا آذربهاری.