تجویز انزوای اجتماعی برای اورانگوتان‌ها در اندونزی تا به کرونا مبتلا نشوند

19 فروردین 1399