تجمعات خوزستان، مشکلات محیط زیستی، هشدار ملی

02 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اداره محیط زیست خوزستان می گوید منشا ۱۰ مورد از ۱۲ مورد بحران گرد و غبار در دو سال اخیر داخلی است. آیا شما یکی از آسیب دیدگان گرد وغبارهستید؟ به نظر شما تاثیر مشکلات خوزستان بر اقتصاد سراسر ایران چیست؟ به نظر ما نقش دولت در تامین آب و هوای سالم چیست؟