تجمع سازمان جوامع ایرانیان آمریکایی: وزارت اطلاعات را هم مثل سپاه به فهرست تروریستی اضافه کنید

31 فروردین 1398