تجمع سازمان جوامع ایرانیان آمریکایی در حمایت از قرارگرفتن نام سپاه در فهرست تروریستی

30 فروردین 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گروهی از اعضای سازمان جوامع ایرانیان آمریکایی امروز در مقابل ساختمان وزارت خارجه آمریکا تجمع و از اقدام ایالات متحده برای قرار دادن نام سپاه در فهرست گروه های تروریستی تشکر کردند. آنها می گویند نام وزارت اطلاعات ایران هم باید به این لیست اضافه شود.