تجمع معترضان به وضعیت حجاب مقابل وزارت کشور

19 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گروهی از منتقدان به شرایط فرهنگی ایران و بد حجابی ،عصر چهارشنبه تجمعی در مقابل ساختمان وزرات کشور برگزار کردند. گروهی از شناخته شده ترین برهم زدن زنندگان تجمعات اعتراضی در سالهای گذشته - از جمله حسین الله کرم از رهبران انصار حزب الله - در این اجتماع نقشی کلیدی داشتند. گزارش از کوروش صحتی