تجمع کارگرها و معلم ها در آستانه سال نو

25 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به نظر شما چه راههایی برای حل مشکل حقوق های معوقه یا اخراج کارگران و کارکنان وجود دارد؟