تجمع کارگران معترض در مقابل مجلس ایران

25 تیر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

تجمع اعتراضی کارگران فولاد زاگرس در تهران وارد دومین روز شد. کارگران در اعتراض به اخراج ها و دریافت نکردن حقوق خود از روز سه شنبه در برابر ساختمان مجلس تجمع کرده اند. دبیر خانه کارگر تبریز می گوید، نمایندگان کارگران به خاطر توقف پی گیری مطالبات صنفی خود تهدید به اخراج می شوند. گزارش از وفا آذربهاری.