تجمع اعتراضی کارگران کنتورسازی قزوین همزمان با حضور وزیر کشور برای معرفی استاندار جدید

15 شهریور 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.


کارگران کنتورسازی قزوین که از نهم شهریور در اعتراض به ۳۰ماه حقوق معوقه و سنوات در مقابل استانداری قزوین دست به تجمع زدند، روز پنج‌شنبه ۱۴شهریور، همزمان با حضور وزیر کشور برای شرکت در مراسم معارفه استاندار جدید مقابل دانشگاه این شهر تجمع کردند.