تجمع اعتراضی دانشجویان خوابگاه‌های دانشگاه شهید بهشتی

26 آذر 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.


گروهی از دانشجویان مستفر در خوابگاه‌های دانشگاه شهید بهشتی دوشنبه ۲۵ آذر با سر دادن شعارهایی مانند «از خون جوانان وطن لاله دمیده، عدالت کجایی» در اعتراض به ناکارآمدی مسئولین ابتدا در محوطه خوابگاه‌های این دانشگاه و سپس در یک راهپیمایی اعتراضی مقابل حراست دانشگاه تجمع کردند.