تجلیل از همایون خرم در لندن

01 فروردین 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کلوپ موسیقی ایرانی در لندن با همکاری چند نهاد دیگر از جمله انجمن مطالعات خاورمیانه دانشگاه لندن، بنیاد میراث ایران و اتحادیه بازرگانی ایران و بریتانیا (بیبا) مراسم پر شوری در تجلیل و بزرگداشت مهندس همایون خرم آهنگساز، نوازنده ویلن و موسیقی دان شهیر ایرانی که دی ماه امسال در 82 سالگی در تهران درگذشت برگزار کرد و عده ای از چهره های برجسته موسیقی ایران از جمله حاضران در این مراسم بودند. گزارش از بیژن فرهودی.