تبعات اقامت کارگران تاجیک در روسیه برای همسران آنها

07 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مردان تاجیک با رفتن به روسیه برای پیدا کردن شغل عواقب ناگواری را برای همسرانشان بخصوص از دیدگاه تنها ماندن آنان بجا می گذارند که بنظر می رسد با دستمزد کمی که به آنها داده می شود تناسبی ندارد.