تردیدها درباره وجود آب بر روی قمرهای سیاره زحل

18 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ستاره شناسان معمولا وجود آب در اجرام اسمانی را دلیلی یر احتمال محیط مناسب حیات می دانند. برخی از دانشمندان ناسا سازمان هوا فضانوردی ایالات متحده می گویند ممکن است سایر مایعات نیز همین ویژگی آب را داشته باشند از جمله دریاچه های متان که بر روی یک ماه سیاره زحل مشاهده شده است.