دانش آموزان در کالیفرنیا، داوطلبان ساخت خانه های کوچک برای بی خانمان ها

18 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

يکی از مسائل جدی در آمريکا، مشکل بی خانمانی است. فقط در لس آنجلس، حدود ۵۸ هزار نفر از شهروندانش روز و شب، فصل ها و سالهای زندگی خود را در خيابان ها به سر می کنند.