مسیر دشوار و پر پیچ و خمی که برای رسیدن به توافق هسته ای پیموده شد

26 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

توافق اتمی که برنامه جامع اقدام مشترک (یا برجام) خوانده می شود، پس از چند سال مذاکرات فشرده و پیچیده حاصل شد، و جدای از مخالفت های منطقه ای، از لحاظ سیاست داخلی آمریکا نیز از فراز و نشیب های زیادی عبور کرده است.