لیست نهایی شخصیت سال مجله تایم

18 آذر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جله آمریکایی تایم روز چهارشنبه، بار دیگر سنت اعلام شخصیت سال را که به مدت ۹ دهه برگزار کرده است، را با اعلام برنده که تصویرش روی جلد هفته‌نامه نقش خواهد بست، زنده نگه خواهد داشت. آیت‌الله خامنه‌ای و حسن روحانی در میان نامزدان این عنوان بودند، اما نام آنها در لیست نهایی نبود.